MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL

HyperLink  
Những thông tin mới cập nhật
HyperLink
KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG SCADA CỦA DỰ ÁN VWRAP
HyperLink
QÚA TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY CỦA ĐẢNG CSVN VỀ CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA
HyperLink
DỰ ÁN VWRAP - HIỆN ĐẠI HÓA TƯỚI
HyperLink
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SCADA
HyperLink
“KẺ GỖ LÀ ĐÂY BAO NĂM ĐỢI THÁNG CHỜ…”
HyperLink
CHỈ THỊ 58/CT-TW VỀ CNTT PHỤC VỤ CNH-HĐH
HyperLink
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THỦY LỢI
HyperLink
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
HyperLink
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VWRAP
HyperLink
HƠN 4.240 TỶ ĐỒNG XÂY DỰNG CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI LIÊN MẠC
HyperLink
QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC VÀ MỨC TRẦN DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
HyperLink
CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HẠN CHO VỤ XUÂN NĂM 2014
HyperLink
16 tỷ đồng cho tu bổ đê điều Hà Nội trong năm 2014
HyperLink
CHỈ THỊ VỀ VIỆC DỪNG BƠM NƯỚC VÀO SÔNG NHUỆ
HyperLink
Thực hiện quản lý Nhà nước với các Doanh nghiệp Thủy lợi
HyperLink
Những nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục thuỷ lợi Hà Nội
HyperLink
Lắp đặt trạm bơm dã chiến chống hạn vụ Xuân
HyperLink
Hiện trạng thuỷ lợi Hà Nội
HyperLink
Đừng để sông Tô Lịch chết vì ô nhiễm
HyperLink
CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO
                   
 

      
 
 
 


                                              

Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn