MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
                         ADVANCED PROGRAM IN WATER RESOURCES ENGINEERING

Bài giảng
           
         
                                                                
                                                                                           
                                                                  
 * Note:
              
1. Click References
               2. Click the arrow and select a file
               3. Click Download

                 
       
     
  
                   
              


                                                      
           
                   
         

FQA + SOFTWARE
             HyperLink Phần mềm CROPWAT 8.0

             HyperLink Phần mềm thiết kế máng đo nước     
                                                              
                     Hướng dẫn sử dụng
                     Hướng dẫn bước 4 WinFlume
    

                                                              
                         
                    

                                              

 

 Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn