MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC VÀ MỨC TRẦN DỊCH VỤ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG

UBND TP Hà Nội ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội:
Mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cụ thể như sau: Đối với khu vực các xã miền núi, tưới tiêu bằng động lực mức thu 1.811 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực mức thu 1.267 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ mức thu 1.539 đồng/ha/vụ. Đối với khu vực đồng bằng, tưới tiêu bằng động lực mức thu 1.646 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực mức thu 1.152 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ mức thu 1.399 đồng/ha/vụ. Đối với các xã vùng trung du, bán sơn địa, tưới tiêu bằng động lực mức thu 1.433 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực mức thu 1.003 đồng/ha/vụ, tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ mức thu 1.218 đồng/ha/vụ.
Mức thu thủy lợi phí đối với đất không sử dụng vào mục đích trồng lúa được quy định như sau: Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng 40% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa. Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây cảnh: mức thu bằng 1.020 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực, nếu không tính được theo mét khối thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cho 1 năm. Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản: mức thu bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 600 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực, nếu không thu được theo mét khối thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 2.500.000 đồng/ha/năm; đối với trường hợp chỉ cấp nước tạo nguồn hoặc nuôi trồng thủy sản 1 vụ/năm thì mức thu bằng 50% mức thu trên.
Mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực được quy định như sau: Cấp nước để cung cấp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: mức thu bằng 1.800 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực, bằng 900 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực. Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi: mức thu bằng 1.320 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực, bằng 900 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực. Nếu sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh nuôi trồng thủy sản, nuôi cá bè thì mức thu tính bằng tỷ lệ 7% giá trị sản lượng.
Nếu sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng), mức thu tính bằng tỷ lệ 12% doanh thu về hoạt động du lịch, giải trí. Nếu sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện thì mức thu tính bằng tỷ lệ 10% giá trị sản lượng điện thương phẩm. Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi mức thu bằng 7.200 đồng/tấn/lượt thuyền, sà lan hoặc 1.800 đồng/m2/lượt các loại bè.
Theo quyết định này, mức trần thu phí dịch vụ thủy lợi nội đồng được quy định là 36.000 đồng/sào/năm (1 sào bằng 360m2).
Quy định cũng nêu rõ về đối tượng nộp và miễn giảm thủy lợi phí, tiền nước.

 
 


Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn