MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HẠN CHO VỤ XUÂN NĂM 2014

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 9670/UBND-NNNT: Triển khai công tác phòng, chống hạn bảo đảm tưới cho vụ Xuân năm 2014:
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực hiện phương án chống hạn và bảo đảm sản xuất vụ Xuân 2014. Bên cạnh đó, theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước, kịp thời chỉ đạo cung cấp đủ nước bảo đảm sản xuất vụ Xuân 2014. Qua đó, tổng hợp toàn diện tình hình, báo cáo, đề xuất kịp thời UBND TP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực hiện phương án chống hạn và bảo đảm sản xuất vụ Xuân 2014. Bên cạnh đó, theo dõi thường xuyên diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước, kịp thời chỉ đạo cung cấp đủ nước bảo đảm sản xuất vụ Xuân 2014. Qua đó, tổng hợp toàn diện tình hình, báo cáo, đề xuất kịp thời UBND TP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết.
UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên tình hình bảo đảm nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; triển khai ngay các biện pháp trữ nước, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm nước; tổ chức nạo vét kênh mương, huy động mọi phương tiện bơm tát để đưa nước vào đồng ruộng; đồng thời chủ động chuẩn bị giống, phân bón, vật tư thiết yếu và tổ chức chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với khả năng bảo đảm nước tưới để canh tác hết diện tích.
Các doanh nghiệp thủy lợi tăng cường công tác quản lý, tu bổ nạo vét kênh mương, bảo dưỡng máy móc thiết bị; phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan vận hành hiệu quả các công trình tưới nước, đặc biệt, trong thời gian các hồ thủy điện tăng cường xả để lấy nước chống hạn; thường xuyên báo cáo công tác chống hạn trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.
Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty điện lực các quận, huyện, thị xã phối hợp với các doanh nghiệp thủy lợi và địa phương trên địa bàn, ưu tiên đảm bảo đủ điện cho các trạm bơm tưới vận hành ổn định, hết công suất bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất vụ Xuân 2014.
Sở Tài chính chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thống nhất đề xuất UBND TP bố trí kinh phí để triển khai kịp thời các biện pháp chống hạn cấp bách đáp ứng yêu cầu phòng, chống hạn bảo đảm sản xuất vụ Xuân 2014.

 
 


Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn