MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
         TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VỀ HIỆN ĐẠI HÓA TƯỚI                                                                 
 * Chú ý:
              
1. Nhấn ô: Tài liệu liên quan/tham khảo
               2. Nhấn mũi tên cạnh ô tài liệu, rồi chọn file cần tải
               3. Nhấn nút: Tải về
 


            MÔN HỌC: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
  Bài giảng 


                                                                                    ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

                                                                                      HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC                                                         FQA + SOFTWARE


             HyperLink   Phần mềm CROPWAT 8.0

                 

    

                                                              
                                  
 

 Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn