MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
MQTT WebSockets   WebSockets
Mưa:  

   
   
 
 
             
 
  Qtb =  
 TRẠM BƠM PHÙ SA
 
       
 
     


     
  
            
Phương án Diện tích tưới
   
  
   


  
CỐNG LẤY NƯỚC PS
   
  Qc =  
   

 
   

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


         
                20.06
  
     
     


                                                            
                                                                                                                                 


                                                                        
 
                                        

                
                                                                                                                                                           
                                            

Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn