Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
MQTT WebSockets   WebSockets
Mưa:  

   
   
 
 
             
 
  Qtb =  
 TRẠM BƠM PHÙ SA
 
       
 
     


     
  
            
Phương án Diện tích tưới
   
  
   


  
CỐNG LẤY NƯỚC PS
   
  Qc =  
   

 
   

     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


         
                01.12
  
     
     


                                                            
                                                                                                                                 


                                                                        
 
                                        

                
                                                                                                                                                           
                                            

Loading


© 2006 - 2023 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn