Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
                         WATER SUPPLY AND DRAINAGE, AND ENVIRONMENTAL SANITATION

Bài giảng
           
         
                                                                
                                                                                           
                                                                  
 * Note:
              
1. Click References
               2. Click the arrow and select a file
               3. Click Download

                 
       
     
  
                   
              


                                                      
           
                   
         

FQA + SOFTWARE
             HyperLink Phần mềm CROPWAT 8.0

             HyperLink Phần mềm thiết kế máng đo nước     
                                                              
                      Hướng dẫn sử dụng
                     Hướng dẫn bước 4 WinFlume
    

                                                              
                         
                    

                                              

 

 Loading


© 2006 - 2023 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn