Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink Hiện trạng thuỷ lợi Hà Nội

Hiện trạng thuỷ lợi Hà Nội
*Công trình tưới:
Tổng cộng có 921 công trình tự chảy và động lực, đảm bảo tưới 80%, trong đó: tưới bằng tự chảy từ các hồ đập chiếm 20% ở vùng núi, tưới động lực bằng các trạm bơm chiếm khoảng 70%.
Hiện tại các công trình tưới trên địa bàn thành phố có công suất thiết kế 175.911ha, thực tế tưới đảm bảo cho 127.839ha đạt 73% yêu cầu chủ yếu là đảm bảo cho diện tích canh tác, còn các diện tích trồng cây ăn quả ở các khu vực gò đồi, các diện tích canh tác nhỏ lẻ phân tán phải tưới nhờ trời.
*Công trình tiêu:
Toàn thành phố có 209.028ha diện tích cần tiêu, với 723 công trình đầu mối tiêu có diện tích thiết kế là 237.245 ha, song khả năng thực tế các công trình tiêu này chỉ đạt 167.524ha (80% so với diện tích cần tiêu), tuy nhiên toàn bộ hệ thống tiêu ứng với năm có tần suất mưa và mực nước 10% chỉ đạt 60 - 70%.
-Tiêu động lực bằng 822 trạm bơm các loại có nhiệm vụ tiêu thiết kế cho 189.237ha, thực tế tiêu được cho 127.935ha đạt 67%.
-Tiêu tự chảy bởi 268 cống có nhiệm vụ tiêu thiết kế cho 48.008ha, thực tế tiêu được cho 39.590ha đạt 82%.

*Công trình phòng chống lũ:
Hà Nội có 18 tuyến đê chính với 464,745 km. Trong đó có 37,709 km đê hữu sông Hồng là đê cấp đặc biệt bảo vệ cho nội thành Hà Nội; có 135,581 km gồm đê tả sông Hồng, hữu sông Đuống và Tả Đáy là đê cấp I; có 67,464 km gồm đê tả Đuống, tả Đáy, hữu Đà, La Thạch, Ngọc Tảo là đê cấp II; có 158,142 km gồm tuyến đê hữu sông Cầu và tả, hữu sông Cà Lồ là đê cấp III; có 47,186 km gồm tuyến đê tả Tích và tả Bùi là đê cấp IV; đê đường 6 và đê Mỹ Hà có 18,66km.
Toàn thành phố có 26 tuyến đê bối với tổng chiều dài 94,791km trong đó có 13 tuyến trên sông Hồng, 5 tuyến trên sông Cà Lồ, 2 tuyến trên sông Đuống, 2 tuyến trên sông Đà, 4 tuyến trên sông Cầu.
Hệ thống phân chậm lũ sông Đáy với hồ Vân Cốc, Đập Đáy, Tràn Hát Môn, các khu phân chậm lũ Chương Mỹ- Mỹ Đức...

 
 


Loading


© 2006 - 2023 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn