MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink Những nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục thuỷ lợi Hà Nội

Những nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục thuỷ lợi Hà Nội năm 2011:
1. Tham mưu hoàn thành tốt công tác chống hạn đảm bảo sản xuất vụ xuân 2011, triển khai có hiệu quả các giải pháp chống hạn theo phương án đã được duyệt; đảm bảo đủ nước đổ ải, tưới dưỡng vụ xuân 2011.
2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tưới tiêu, quản lý công trình thủy lợi, nâng cao chất lượng và đảm bảo thời gian hoàn thành các công việc được giao ; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi; tiến độ thi công sủa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi ; Tổ chức tiến hành công tác kiểm tra công trình trước và sau mùa mưa lũ ; tham gia xây dựng kế hoạch tu bổ sủa chữa nâng cáp các công trình thủy lợi năm 2012.
3. Hoàn thành việc xây dựng Định mức KTKT của Công ty ĐTPTTL Mê Linh xong trước tháng 4/2011.
4. Hoàn thành việc xây dựng bản đồ số hóa hệ thống thủy lợi trên địa bàn Thành phố.
5. Phối hợp với các đơn vị hoàn thành việc xây dựng đơn giá đặt hàng của các công ty thủy lợi sớm trình UBND Thành phố phê duyệt; Hoàn thành việc trình Thành phố phê duyệt Quy hoạch thủy lợi.
6. Triển khai việc phân cấp công trình thủy lợi sau khi quy định phân cấp công trình thủy lợi được UBND thành phố phê duyệt.
7. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp phần đầu mối và KCH kênh Hồ Đồng Sương.
8. Hoàn thành việc xây dựng quy trình vận hành của 10 hồ chứa nước có quy mô trên 2 triệu m3..
9. Chủ động xây dựng sớm Phương án chống úng ngập, đảm bảo sản xuất vụ mùa năm 2011.
10. Hoàn thành nhiệm vụ thường trực tại Văn phòng BCH phòng chống lụt bão úng Thành phố;
11. Thực hiện đầy đủ các phong trào xã hội và những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT giao cho.
12. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ; công tác quản lý lưu vực sông...
13. Phối hợp với các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm khác được giao.đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm , đột suất.
14. Nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành ; thực hiện dân chủ cơ quan; đoand kết nội bộ động viên cán bộ công chức trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phấn đấu 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

 
 


Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn