MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink
                         GIẢNG DẠY TIN HỌC ỨNG DỤNG
                                                  Bài giảng  

                            
 
                                              
                                                                                          
                                                                                   
 * Chú ý:
              
1. Nhấn ô: Tài liệu liên quan/tham khảo
               2. Nhấn mũi tên bên cạnh ô tài liệu, rồi chọn file cần tải
               3. Nhấn nút: Tải về
 
                                                         FQA + SOFTWARE
             HyperLink Phần mềm CROPWAT 8.0

             HyperLink Phần mềm thiết kế máng đo nước      Hướng dẫn sử dụng

    

                                                              
                                  
 

 Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn