Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink
                         GIẢNG DẠY TIN HỌC ỨNG DỤNG
                                                  Bài giảng  

                            
 
                                              
                                                                                          
                                                                                   
 * Chú ý:
              
1. Nhấn ô: Tài liệu liên quan/tham khảo
               2. Nhấn mũi tên bên cạnh ô tài liệu, rồi chọn file cần tải
               3. Nhấn nút: Tải về
 
                                                         FQA + SOFTWARE
             HyperLink Phần mềm CROPWAT 8.0

             HyperLink Phần mềm thiết kế máng đo nước      Hướng dẫn sử dụng

    

                                                              
                                  
 

 Loading


© 2006 - 2021 Tác giả Website: Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn