MODERNIZATION - Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Welcome to the Modernization website - Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

CHỈ THỊ Số: 06/CT-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO NĂM 2011
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây thiên tai đã xảy ra trên địa bàn cả nước với mức độ nghiêm trọng, gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Thành phố Hà Nội với địa bàn rộng, dân số đông, địa hình đa dạng, phức tạp, hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, lũ, bão, úng ngập, hệ thống đê điều, hồ đập và các công trình phòng chống lụt bão tuy đã được đầu tư, tu bổ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng chống thiên tai. Tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay đã có những diễn biến bất thường. Rét đậm, rét hại kéo dài; tình hình khô hạn đã xảy ra ở nhiều địa bàn, báo hiệu mùa mưa bão năm 2011 sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, nhiệm vụ đặt ra với công tác phòng, chống lụt, bão năm 2011 là hết sức nặng nề và phải được đặc biệt coi trọng.
Để chủ động phòng, chống lụt, bão, tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ có hiệu quả, sớm khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện thuận lợi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô, UBND Thành phố chỉ thị:
1. UBND các cấp: Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai năm 2010; củng cố, kiện toàn tổ chức chỉ huy phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, úng ngập, thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, úng ngập, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai năm 2011 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương; đối với các địa phương nằm trong vùng địa hình trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ rừng ngang phải rà soát tình hình thực tế, xây dựng phương án, chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão, lũ, úng ngập, thiên tai xảy ra;
Tổ chức dự phòng lương thực, thuốc men, cây, con giống; hàng hóa, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân (đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ nghèo), phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai;
Tăng cường phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng, chống lũ, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tích cực tham gia công tác phòng, chống lũ, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương;
Tổ chức tập huấn, hiệp đồng, thực hành triển khai các phương án để xử lý kịp thời các sự cố do lũ, bão, úng ngập gây ra trên địa bàn quản lý; sẵn sàng chi viện, ứng cứu cho các địa bàn khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban chỉ huy PCLB Thành phố;
UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn ven đê chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời, kiên quyết ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ các công trình thủy lợi từ khi mới phát sinh.

2. Các sở, ban, ngành của Thành phố:
- Các sở, ban, ngành của Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, úng ngập, cứu trợ, giảm nhẹ thiên tai năm 2011 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế; tập trung chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai phương án khi thiên tai, lũ, bão, úng ngập xảy ra.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCLB Thành phố lập phương án bố trí phòng hộ đê, đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi; phương án phòng chống úng, khắc phục hậu quả phục hồi sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định, kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập, phát hiện, đề xuất và xử lý kịp thời những sự cố; chỉ đạo kiểm tra rà soát vật tư, phương tiện dự trữ, có phương án mua bổ sung thay thế vật tư, phương tiện đã hết hạn sử dụng, hư hỏng.
Kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi.
- Bộ Tư lệnh Thủ đô, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo TKCN Thành phố xây dựng các phương án, tổ chức hiệp đồng huy động, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lũ, bão, úng ngập, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia cứu hộ đê, đập khi có sự cố xảy ra; chỉ đạo thực hiện việc ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, úng ngập, thiên tai.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố xây dựng phương án, đề xuất chính sách, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã kịp thời triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống cho nhân dân ở những vùng bị thiên tai.
Phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan chỉ đạo, tổ chức dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng chi viện, cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, lụt, bão trên địa bàn Thành phố.
- Sở Xây dựng lập phương án phòng, chống úng ngập nội thành; đảm bảo vệ sinh môi trường; phòng, chống cây đổ trên các đường phố; đảm bảo an toàn điện chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập trong nội thành; phối hợp với UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị quản lý nhà, công trình tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà ở tập thể, nhà chung cư cao tầng đã xuống cấp; các khu nhà ở ngoài đê, sát bờ sông, vùng trũng thấp không đảm bảo an toàn; các công trình đang xây dựng dở dang; lập phương án, triển khai việc phòng chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn khi có lũ, bão, úng ngập.
- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Phát thanh – Truyền hình của Thành phố phối hợp với Ban chỉ huy PCLB Thành phố, Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo TKCN Thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương thông báo thường xuyên về tình hình lũ, bão, úng ngập, thiên tai; tăng thời lượng tin bài, bổ sung đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ đê điều, phòng, chống lũ, bão, úng ngập của Thành phố; tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão, Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình Thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

3. Ban chỉ huy PCLB Thành phố tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống lũ, bão úng ngập và giảm nhẹ thiên tai năm 2011; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án phòng, chống lũ, bão, úng ngập, khắc phục hậu quả thiên tai của Thành phố, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác phòng, chống lũ, bão, úng ngập, khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ huy đối phó, xử lý kịp thời với mọi diễn biến của mưa, lũ, bão, úng ngập.

4. Ban chỉ đạo TKCN Thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân; sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ các địa phương sơ tán nhân dân ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng của lũ, bão, úng ngập, những vùng nguy hiểm (sạt lở đất, lũ rừng ngang…)

5. Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cứu trợ của Thành phố, chuẩn bị sẵn sàng các phương án điều động, phân phối nguồn lực cứu trợ kịp thời đến nhân dân các vùng bị ảnh hưởng của lũ, bão, úng ngập; kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành triển khai công tác cứu trợ, đảm bảo đời sống nhân dân.

6. Khi có lũ, bão, úng ngập, thiên tai, Ban chỉ huy PCLB, Ban chỉ đạo TKCN, Ban chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân; các cấp, các ngành tổ chức thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác phòng, chống lũ, bão, úng ngập; chủ động huy động mọi nguồn lực trên địa bàn, của ngành; chỉ huy quyết liệt ứng phó với mọi tình huống lũ, bão, úng ngập xảy ra nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

7. UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, đoàn thể quần chúng, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia làm tốt nhiệm vụ công tác phòng, chống lũ, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của Thành phố năm 2011.
UBND Thành phố giao Ban chỉ huy PCLB Thành phố tổ chức triển khai và kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND Thành phố./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


 
 


Loading


© 2006 - 2024 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn