Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL
                         QUẢN LÝ HỆ THỐNG THỦY LỢI NÂNG CAO

    Bài giảng      
           
         
                                                                
                                                                                           
                                                                          
 * Chú ý:
              
1. Nhấn ô: Tài liệu liên quan/tham khảo
               2. Nhấn mũi tên bên cạnh ô tài liệu, rồi chọn file cần tải
               3. Nhấn nút: Tải về

                 
       
     
  
                   
              


                                                      
           
                   
         

 
                                                         FQA + SOFTWARE
             HyperLink Phần mềm CROPWAT 8.0

             HyperLink Phần mềm thiết kế máng đo nước      Hướng dẫn sử dụng
                                                               Hướng dẫn bước 4 WinFlume
    

                                                              
                         
                    

                                              

 

 Loading


© 2006 - 2023 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn