Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink CHỈ THỊ VỀ VIỆC DỪNG BƠM NƯỚC VÀO SÔNG NHUỆ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC DỪNG BƠM NƯỚC VÀO SÔNG NHUỆ đoạn từ cốmg Hà Đông đến cống Liên Mạc:
Hiện nay, do mức nước sông Nhuệ tại cống Hà Đông lên cao 4,7 m quá mức cho phép là 20 - 30 cm.
Vì vậy, Chi cục thuỷ lợi Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và phát triển thuỷ lợi Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư và phát triển thuỷ lợi Sông Nhuệ dừng các máy bơm tiêu thoát nước vào Sông Nhuệ...

 
 


Loading


© 2006 - 2023 Tác giả Website: PGS. TS. Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn