Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập
Skip Navigation Links
OnlineExpand Online

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTL


       THỐNG KÊ CÁC HỆ THỐNG TƯỚI ĐƯỢC HIỆN ĐẠI HÓA                     Tổng số các hệ thống tưới:   17                   

                 Tổng diện tích tưới :    188.327  ha
                
Tổng diện tích tưới theo thiết kế    237.245  ha


 
 


Loading


© 2006 - 2021 Tác giả Website: Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn