Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước


Đăng nhập

Đăng ký
Chào mừng bạn đến với Website Hiện đại hóa quản lý vận hành HTTLHyperLink Công nghệ SCADA giám sát và điều khiển từ xa các công trình thuỷ lợi

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
Hệ thống SCADA là hệ thống điều khiển và giám sát bằng máy tính để thu thập dữ liệu, hiển thị và lu trữ các thông tin từ xa nhờ các thiết bị chuyển đổi (tín hiệu) và cảm biến phục vụ cho việc điều khiển tự động các công trình, các trang thiết bị theo thời gian thực.
Hệ thống SCADA bao gồm cả phần cứng và phần mềm liên quan đến điều khiển và giám sát hệ thống: máy tính, phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng, các giao diện ngời - máy, cơ sở dữ liệu, PLCs/RTUs, các cảm biến, rơle, chuyển mạch, mạng, thiết bị và giao thức truyền thông tin,… Có thể phân chia hệ thống SCADA thành 4 thành phần cơ bản:
1. Trung tâm giám sát và điều khiển
2. Thiết bị truyền thông
3. Các thiết bị điều khiển được chương trình hoá
4. Các cảm biến,…

+ Máy chủ và thiết bị điều khiển tại trung tâm:
Vai trò của máy tính trung tâm là giám sát các dữ liệu được RTUs cung cấp, thông báo và nhắc người vận hành khi có các vấn đề xảy ra (những báo động quan trọng có thể được chuyển một cách tự động đến các trang dữ liệu số). Nó chuyển các lệnh điều khiển tự động đến các RTUs để các RTUs thực hiện và thu nhận các dữ liệu cho các mục đích xử lý thông tin (chẳng hạn như phân tích các xu thế). Máy tính trung tâm đã làm cho việc sử dụng lao động/nhân lực hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng, phát hiện ra sớm các vấn đề có thể xảy ra và duy tu bảo dưỡng các thiết bị tốt hơn…
+ Các thiết bị và giao thức kết nối truyền thông:
Thiết bị truyền thông được lắp đặt trên hệ thống SCADA thường là các thiết bị thu phát vô tuyến trải phổ DataLink và GM 300, GM 325. Giao th?c truy?n thụng là MODBUS. Đơn giản hơn là hệ thống truyền thông cáp.
Vận hành các thiết bị truyền thông cũng phải tuân theo nghiêm ngắt các quy định trong sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất...
+ Các thiết bị điều khiển khả trình RTU/PLC:
Những thiết bị này được nối kết với các thiết bị cơ điện và các thiết bị cảm ứng bằng các đường dây cáp. Các thiết bị cảm ứng cung cấp cho các RTUs những số liệu đầu vào (inputs) về trạng thái và vận hành (operational). Các RTUs cũng cung cấp điều khiển đầu ra cho các máy bơm, cửa cống,.. mà nó được kết nối với.
+ Các thiết bị cảm biến:
Bao gồm các sensor đo mực nước và đo độ mở của cống,... để phục vụ quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi. Để vận hành sensor cần bật công tắc cấp nguồn điện và nuôi tín hiện...

 
 


Loading


© 2006 - 2020 Tác giả Website: Ngô Đăng Hải
Tel. 0912151203
Website:
http://www.hiendaihoa.net
E-mail: ngodanghai@yahoo.com, ngodanghai@tlu.edu.vn